Home > dit geloven wij > Hoezo: christelijk?

Hoezo: christelijk?

Er is iets, dat wij, leden van de Westerkerk heel graag aan alle mensen kwijt willen:

Jezus is echt geweldig!

Christenen hebben het in hun leven zelf ervaren: hoe beter je Hem leert kennen, hoe meer je onder de indruk komt van zijn woorden, zijn liefde, zijn leven, zijn karakter, zijn plannen. Je raakt nooit over Hem uitgedacht! Hij geeft je liefde, vreugde, vrede. Hij geeft je toekomst.

Jezus is de hoofdpersoon van de Bijbel. Sterker nog: door middel van het luisteren naar de Bijbel ga je Hem zelf ontmoeten. Je zou kunnen zeggen: in de kleren van de Bijbel komt Christus zelf naar je toe.
Veel mensen vragen zich af, hoe ze zich iets van God kunnen voorstellen. Is God liefde? Moet je bang zijn voor God? Jezus is om zo te zeggen het gezicht van God. In Jezus zie je de volmaakte liefde en de volmaakte rechtvaardigheid van God. Niemand heeft ooit God gezien. Maar door zijn eniggeboren Zoon kun je Hem kennen (Johannes 1 : 18).

Jezus Christus heeft een bijzondere afkomst. Hij is de Zoon van God. Hij is God. Dat kun je lezen in Johannes 1 : 1 – 14. Hij was er altijd al, maar kwam op aarde door geboren te worden uit de maagd Maria. Zijn hele leven was erop gericht mensen die door hun zonde God kwijt waren, weer met God te verzoenen.

Hij vertelde de mensen over de liefde van God. En dat niet alleen, Hij liet die liefde in zijn eigen leven zien. Die liefde ging zover dat Hij zich opofferde voor de mensen. Als man van in de dertig is Hij terechtgesteld, gekruisigd. Dat deed Hij bewust, om door dat offer de straf voor onze zonden te dragen.
Op de derde dag na zijn dood is Hij weer uit het graf gekomen. Zijn leven en werk zet Hij tot op de dag van vandaag voort vanuit de hemel. Daarom bestaat de kerk.

Maar als Jezus nu in de hemel is, totdat Hij terugkomt op de jongste dag, wat is dan de verbinding tussen Hem en de gemeente? De heilige Geest! Daarom lezen we dat al tien dagen na Jezus’ hemelvaart de heilige Geest werd uitgestort over de kerk. Door de kracht van de heilige Geest gaat er in ons leven veel veranderen. Als christenen willen we in ons gedrag laten zien dat we Christus volgen. Zijn geboden zijn voor ons beslissend. Al moeten we er direct bij zeggen dat we daarin lang niet volmaakt zijn.
Ook gelovige mensen doen nog veel dingen in hun leven verkeerd. Om het met een wandeling te vergelijken: tijdens onze wandeling met God struikelen we elke dag. We vallen ook wel eens flink. Maar dankzij de heilige Geest wordt het geloof in ons bewaard. Hij houdt ons bij de hand en zet ons weer overeind.

  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap