Home > dit geloven wij > Hoezo: bijbels?

Hoezo: bijbels?

bijbel2.JPG
Loop je een kerkgebouw in, dan zul je daarbinnen al snel een Bijbel kunnen vinden. Iedere kerk in ons land werkt met de Bijbel. Veel kerkleden lezen elke dag in dat boek. Het is echt een fantastisch mooi boek, al is het niet gemakkelijk. Er wordt in onze kerkdiensten naar verhouding veel aandacht besteed aan de Bijbel. Uit de Bijbel wordt niet alleen voorgelezen. Ongeveer de helft van de tijd van de kerkdienst wordt gevuld met uitleg van de Bijbel. Ook zingen we liederen uit de Bijbel, de Psalmen, en andere liederen.

Veel mensen zijn op zoek naar God. Is God alleen maar een vage hoogste macht? Of ligt het voor de hand te denken dat God zich aan de mensen op de één of andere manier bekendmaakt? Wij geloven dat de schepping vol van aanwijzingen is, dat God er is en dat Hij almachtig is. Wij geloven dat God nog veel duidelijker van zich laat horen in de Bijbel.
De Bijbel bestaat uit allerlei boeken. Toch is het één boek. Dat is zo, omdat de Geest van God de grote Schrijver is van de Bijbel. De Geest van God heeft aan mensen ingegeven wat zij moesten opschrijven. Daarom is het geheel van deze boeken: het Woord van God. Door de Bijbel te lezen en er over te horen, ga je dat zelf ook steeds meer ontdekken. Hierbij zijn drie punten van belang:

Een goede uitleg is belangrijk
De Bijbel is een betrouwbaar boek
De Bijbel is een liefdesbrief  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap