Home > dit geloven wij > Hoezo: gereformeerd?

Hoezo: gereformeerd?

De Westerkerk maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, die worden gevormd door zo’n 270 gemeentes, verspreid over Nederland. We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest.

Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God, persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.
We zijn een levende gemeenschap, waarin van alles gebeurt en zich ontwikkelt. Tegelijk willen we bewust in de traditie staan van de kerk van vroeger, van de eerste gemeentes af. We zijn niet de eersten die met God omgaan, en zullen ook de laatsten niet zijn.

Verder zouden als typerende trekken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt genoemd kunnen worden:

·    we beseffen dat wij niet bijzonder zijn, maar dat het een wonder is dat God met gewone mensen iets moois wil opbouwen: Gód is bijzonder
·    we vertellen graag aan wie het horen wil hoe goed het is met God om te gaan
·    we voelen ons verantwoordelijk voor de samenleving en de mensen om ons heen
·    we houden ervan als de dingen goed geregeld zijn en in stijl verlopen; soms lopen we onszelf daarbij in de weg, maar ja...
·    we gaan eerlijk en open met elkaar om en zeggen wat we van zaken vinden, met alle risico’s van dien
·    we beseffen dat God ons allemaal een positieve taak geeft in ons leven

Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk hebben christenen nagedacht en met elkaar gesproken over de boodschap van de Bijbel. Wat is het belangrijkste om door te geven aan onze kinderen en aan andere mensen?
In de loop van de tijd heeft de kerk en hebben kerken zich op verschillende punten uitgesproken en vastgelegd. Dat gebeurde in zogenaamde belijdenissen.  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap