Home > dit zijn wij > Kerkdiensten

Kom naar onze kerkdienst

DSC00316.jpg

In onze kerk worden iedere zondag (om 10:00 en om 17:00) en op de christelijke feestdagen kerkdiensten gehouden. Eigenlijk is een kerkdienst een ontmoeting tussen God en zijn gemeente en tussen gemeenteleden onderling. Elke dienst wordt uit de bijbel gelezen omdat we geloven dat God zich zo laat kennen en tot ons spreekt. We zingen psalmen en andere liederen en de dominee houdt een preek over een tekst uit de bijbel of over een bepaald thema. Zo denken we samen na over wat het christelijk geloof en Gods liefde betekenen voor ons dagelijks leven.
Tijdens een kerkdienst kan ook het Heilig Avondmaal worden gevierd, de doop worden bediend of belijdenis worden gedaan.

Iedereen is welkom om onze diensten te bezoeken! Er staan in de hal van de kerk altijd mensen klaar bij wie iedereen terecht kan met vragen over de dienst. Boekjes zijn in principe niet nodig want alle liederen en teksten worden geprojecteerd op schermen in de kerkzaal.
Na de morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie en thee te drinken.

Mensen die de diensten niet kunnen bezoeken kunnen deze online meebeleven.Voor de kleine kinderen is er in het gebouw een kindercrèche aanwezig. De kinderen van de basisschoolleeftijd kunnen ook naar de kinderbijbelgroepen.


  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap