Home > activiteiten > BOAZ

BOAZ

Boaz is niet alleen de naam van een bekende bijbelse figuur. Het is ook een afkorting voor Beleidsorgaan Opvang AsielZoekers. De doelstelling van dit orgaan is contacten met asielzoekers tot stand te brengen, te onderhouden en -waar nodig- diverse activiteiten te coördineren. Binnen BOAZ zijn diverse commissies of groepen vertegenwoordigd, waaronder de predikanten, de diakenen, de ouderlingen, de evangelisatiecommissie, de gemeenteleden die daadwerkelijk in het AZC (asielzoekerscentrum) komen of gemeenteleden die contacten hebben met asielzoekers die al of (nog) niet bij ons in de kerk komen.

Contacten
Er zijn vanuit BOAZ contacten ontstaan met meerdere asielzoekers. Regelmatig komen ze bij ons in de kerk. In de afgelopen jaren zijn ook enkele gezinnen lid geworden van onze gemeente. Door asielzoekers actief te benaderen willen wij als gemeente daadwerkelijk naar onze naaste, in dit geval de vreemdeling, de asielzoeker, omzien. We laten ons daarbij inspireren door de bijbel, Deuteronium 10 vers 9: 'Heb de vreemdeling lief'.

Tijdens de kerkdienst
Over het algemeen is het zo dat asielzoekers het niet gemakkelijk vinden om alles te volgen in onze kerkdiensten, onder meer vanwege de taalbarrière. Om dat te ondervangen bevorderen we dat asielzoekers tijdens de kerkdienst 'begeleid' kunnen deelnemen aan de diensten. We heten ze bij binnenkomst welkom in onze kerk en gaan daadwerkelijk naast ze zitten tijdens de dienst, zodat we ze kunnen helpen als ze bepaalde onderdelen van de dienst niet begrijpen of verstaan. En uiteraard nodigen we ze uit voor kop koffie na de dienst, om elkaar beter te leren kennen.

Meer weten? Stuur een e-mail naar: scriba@westerkerk.org.


  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap