Home > dit zijn wij > Kerkdiensten > Heilig avondmaal

Heilig Avondmaal

heiligavondmaal.jpg

Bij het avondmaal staan we stil bij de dood van de Here Jezus. Zijn lichaam en bloed werden geofferd voor vergeving van onze zonden. Daarom denken we bij het eten van het brood aan Christus’ verbroken lichaam en bij het drinken van de wijn aan Zijn vergoten bloed.

Het avondmaal is bedoeld voor mensen die begrijpen dat zij Gods vergeving nodig hebben, hun zonden belijden, en de Here Jezus willen volgen.

Wij vieren zes keer per jaar avondmaal, in het algemeen op de derde zondag van de maanden januari, maart, september en november en op de eerste zondag van de maand juni. Ook in de dienst van Goede Vrijdag wordt het avondmaal gevierd.


  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap