Home > dit geloven wij > Hoezo: bijbels? > De bijbel is een betrouwbaar boek

De bijbel is een betrouwbaar boek


God is geen leugenaar. God is geloofwaardig. Daarom is zijn woord, de Bijbel, betrouwbaar. Eerbied voor de betrouwbaarheid van de Bijbel is iets wat ieder in onze kerk van jongs af aan meekrijgt. Als je de Bijbel nog niet kent zul je in het begin tijdens de kerkdienst sommige dingen niet begrijpen. Loop daar dan niet voor weg. Het is de moeite waard je te verdiepen in Gods betrouwbare woorden. God is God. Daarom willen we Hem ook vertrouwen in dingen die voor ons menselijke verstand moeilijk te begrijpen zijn. Zo geloven wij bijvoorbeeld dat Jezus echt is gestorven aan een kruis, maar ook werkelijk weer is opgestaan uit de dood. Kijk maar in Lucas 24 : 36 – 46.
Jezus zelf had diepe eerbied voor de boeken van het Oude Testament.

  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap