Home > dit geloven wij > Hoezo: gereformeerd? > Belijdenissen

Belijdenissen

Belijdenissen zijn in de eerste plaats een service van de kerk: je hoeft niet meer het wiel uit te vinden. Over heel veel is al nagedacht en voor allerlei dingen zijn al woorden gevonden.
Bovendien helpen belijdenissen je te onderscheiden tussen zin en onzin: er wordt tenslotte allerlei nonsens verkocht in naam van kerk en christelijk geloof. Het zou dom zijn zulke hulpmiddelen ongebruikt te laten.
 
In de Gereformeerde Kerken hebben in totaal zes van die belijdenissen een bepaald gezag:

·    de Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis
·    de Geloofsbelijdenis van Nicea
·    de Geloofsbelijdenis van Athanasius
·    de Nederlandse Geloofsbelijdenis
·    de Heidelbergse Catechismus
·    de Dordtse Leerregels  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap