Home > dit geloven wij > Hoezo: bijbels? > De bijbel is een liefdesbrief

De bijbel is een liefdesbrief


De Bijbel is niet alleen een voorleesboek of een studieboek. Het is vooral een boek om uit te leven. Dit boek is hét middel om met God te kunnen omgaan. Het is Gods liefdesbrief. God kennen is dus niet alleen iets van je verstand (al mag je God ook liefhebben met heel je verstand), God kennen is evenmin iets dat alleen te maken heeft met je gevoel (al komt ook je gevoel mee in de omgang met God). Hij wil graag een persoonlijke relatie met je hebben. Dat blijkt uit de Bijbel door het verbond dat hij met mensen sluit. Je kunt dus ook zeggen: de Bijbel is het boek van Gods verbond. Elke dag mag je leven in verbondenheid met God.

  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap