De Westerkerk

Wat geloven wij nu eigenlijk?

Wij geloven dat we in God de Vader, in Jezus Christus en in de Heilige Geest alles kunnen vinden wat we nodig hebben en we willen onze dankbaarheid hiervoor naar alle kanten uitstralen. We ervaren God als een persoon, die op een persoonlijke manier met mensen omgaat. Hij heeft het beste voor met ons, houdt ook soms een spiegel voor en vraagt om een levensstijl die past bij een relatie met Hem. En dat is goed voor een mens.

Hoe beter je God leert kennen, hoe meer je onder de indruk komt van zijn woorden, zijn liefde, zijn leven, zijn karakter, zijn plannen. Je raakt nooit over Hem uitgedacht! Hij geeft je liefde, vreugde, vrede. Hij geeft je toekomst.

Samen

Geloof is iets dat je met elkaar delen kan en mag. Jezus verbindt ons met elkaar. De mensen in onze kerk zijn heel verschillend, maar toch horen we bij elkaar en we vullen elkaar juist goed aan! Wij willen als kerk een veilige plek vormen. Wij komen daar bij elkaar om meer over God te ontdekken, om ons geloof te delen met elkaar en er voor elkaar te zijn in mooie en in slechte tijden.

Iedereen

Het hart van Jezus gaat uit naar alle mensen. Hij is met ons bewogen. Wij delen graag ook Jezus liefde aan de mensen in de wereld en in de buurt en wijk. We willen er ook zijn voor de mensen in onze omgeving in nood.

” Wij verlangen er naar
dat steeds meer mensen
Jezus leren kennen “