Home > activiteiten > Voor de kinderen > Kinderbijbelgroepen

Kinderbijbelgroepen

Sinds de zomer van 2004 zijn er voor alle kinderen in de ‘basisschoolleeftijd’ kinderbijbelgroepen. Tijdens de preek kunnen de kinderen naar hun eigen groep om daar met een bijbelverhaal ‘aan de slag te gaan’. Afhankelijk van de leeftijd wordt er geknipt, geplakt, geknutseld, gezongen, gepraat, gebeden: teveel om op te noemen.

Kinderen in de leeftijd van groep 1 en 2 kunnen elke zondagochtend meedoen aan de kinderbijbelgroep, voor groep 3, 4, 5 en 6 is dat één keer in de 2 weken. Voor groep 7 en 8 geldt een andere aanpak: kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen elke drie weken tijdens de middagdienst samen praten over de preek van die ochtend. Door, wanneer ze ouder worden, de kinderen niet iedere week naar de kinderbijbelgroep te laten gaan, willen we ze laten wennen aan het luisteren naar een preek. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de voorgangers zich bewust zijn dat er altijd kinderen in de kerk zijn en daar zo veel mogelijk rekening mee houden.


  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap