Home > activiteiten > 40-dagen projecten

40-dagen projecten

In de Westerkerk hebben we inmiddels een aantal gemeenteprojecten met elkaar beleefd. We hebben het dan over de zogenoemde 40-dagen projecten. Begin 2006 startten we met het Feest van genade en daarna volgden Thuis in Gods huis, Vooral de liefde, Ga met God en in het voorjaar van 2013 Samen één.
 
De 40-dagen projecten hebben we in onze gemeente als een zegen ervaren. We vinden het bijzonder dat we deze projecten hebben kunnen ontwikkelen en zijn God dankbaar dat we ook andere gemeenten kunnen helpen via de bundels - boekjes die gerelateerd zijn aan de projecten - die inmiddels zijn uitgegeven.

De opzet van de 40-dagen projecten is steeds dezelfde (zie het draaiboek), namelijk zes weken lang met elkaar bezig zijn met één onderwerp. Elk project is uitgewerkt in zes thema’s (één thema per week) die in een bundel als dagteksten zijn uitgewerkt. Op drie niveaus ben je met het onderwerp bezig. Het eerste niveau is dat van de zondagse erediensten. In de liturgie en preek komt het weekthema duidelijk naar voren, waarbij ook apart wordt stilgestaan bij de kinderen. Het tweede niveau is de persoonlijke omgang met God. Je leest in de bundel elke dag een stukje over het thema aan de hand van een bijbeltekst. De bundel is dus bedoeld als dagboek. Het derde niveau is het samen met anderen doordenken en doorleven van de weekthema’s tijdens een ontmoetingsavond in je huisgroep of bijbelstudiegroep.  Het zo op drie niveaus  bezig zijn, is behoorlijk intensief; dat is ook deels de kracht van het project.

Bij de projecten is ook materiaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren. Om andere gemeenten van dienst te zijn en op weg te helpen, hebben wij hier zoveel mogelijk materiaal en informatie verzameld. In het menu (links) kun je doorklikken naar de pagina’s van de verschillende 40-dagen projecten die we achter de rug hebben (of klik op de projectnamen hierboven). Bovendien kun je materiaal downloaden waar je misschien iets aan hebt bij een 40-dagen project in je eigen gemeente. Gebruik ook je eigen creativiteit en de talenten binnen jouw gemeente zodat het ook echt júllie  gemeente project wordt!

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar cgo@westerkerk.org.

Feest_van_genade_foto.png Thuis_in_Gods_huis_foto.png Vooral_de_liefde_foto.png Ga_met_God_foto.png samen_een.png

  

 
   

   colofon         zoeken         sitemap